Mesafeli Satış Sözleşmesi

Testopik - Mesafeli Satış Sözleşmesi

TESTOPİK YAZILIM EĞİTİM HİZMETLERİ DİJİTAL PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Sözleşme konusu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar Testopik Yazılım Eğitim Hizmetleri Dijital Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye aittir. testopik.com’da yer alan herhangi bir dijital içeriğin izinsiz olarak kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi veya kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır.

MADDE 1 – TARAFLAR

Unvan : Testopik Yazılım Eğitim Hizmetleri Dijital Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres : Dikilitaş Mah. Damla Sok. Kezban Hanım Apt. No: 7 İç Kapı No: 9 Beşiktaş/İstanbul
Telefon : 0 (850) 309 14 90
MERSİS numarası : 0840-0784-8580-0001
E-posta : [email protected]
Bundan sonra “TESTOPİK” olarak anılacaktır.
Ad Soyad / Unvan :
Adres :
Telefon :
MERSİS numarası :
E-posta :
Bundan sonra “ABONE” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme kapsamında TESTOPİK ve ABONE birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

MADDE 2 – TANIMLAR

ABONE: Fikri ve sınai mülkiyet hakları TESTOPİK’e ait eğitim destek içeriklerini kullanacak gerçek veya tüzel kişi/kişiler.

HİZMET: TESTOPİK’in ABONE’ye sunduğu tüm hizmetler.

KİŞİSEL VERİLER: ABONE veya ABONE adına hareket eden kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait T.C. kimlik numarası, isim, soy isim ve e-posta adresi gibi platforma kaydedilen bilgiler.

KVK MEVZUATI: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ikincil düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan rehberler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun ilke kararlarını içeren mevzuat.

ÜRÜN: Çevrim içi ve kayıtlı eğitim hizmetlerini içeren dijital içerik.

ÜCRETSİZ ÜYELİK: TESTOPİK’in öğrenci portalinden öğretmenlere, şehit veya gazi çocuklarına kayıt yapıldığında ücretsiz abonelik başlar.

PRO ÜYELİK: Abonelik satın alındığında pro üyelik başlar.

DÖNEM: Aboneliğin başladığı tarihten itibaren ödemenin yapıldığı eğitim-öğretim döneminin sonunu ifade eder.

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu; ABONE’nin TESTOPİK’e ait eğitim destek içeriklerinin yer aldığı çevrim içi internet sitesine (TESTOPİK ve www.testopik.com) elektronik ortamda yaptığı abonelik başvurusunun kapsamı, süresi, abonelik ücreti dahil tüm temel özellikleri ile ilgili olarak yürürlükteki 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 4 – ABONELİK KAPSAMI                                                                

TESTOPİK aboneliği, TESTOPİK’in fikri ve sınai mülkiyeti hakkına sahip olduğu, ilkokul 1., 2., 3., 4. sınıflara ait eğitim destek içeriğinin kullanıcı haklarını kapsar. Bu kullanma hakkı, ABONE tarafından seçilmiş olan sınıf erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlıdır.

MADDE 5 – ABONELİK SÜRESİ BOYUNCA SAĞLANACAK HİZMETLER

ABONE tarafından seçilmiş olan sınıf erişim paketinde;

  • 1., 2., 3. ve 4. sınıflar için test soruları,
  • Ara değerlendirme ve genel değerlendirme sınavları,
  • Yeni nesil sorular,
  • Haftalık görevler,
  • Topik ve rozet kazanma,
  • Arkadaş etkileşimi,
  • Arkadaş aktivitelerinin bildirimi,
  • Akıllı geri bildirim sistemi,
  • İstatistiksel bilgiler (karne) mevcuttur.

MADDE 6 – ABONELİK SÜRESİ

TESTOPİK abonelik süresi, aboneliğin başladığı tarihten itibaren ödemenin yapıldığı eğitim-öğretim DÖNEMinin sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 7 – ABONELİK ÜCRETİ

TESTOPİK, DÖNEMlik abonelik ücreti KDV dahil 599 TL (beşyüzdoksandokuz Türk Lirası)’dir.

MADDE 8 – ABONELİK ÜCRETİ ÖDEME ŞEKLİ VE YÖNTEMLERİ

TESTOPİK abonelik ücreti ödemesi internet üzerinden İyzico ile satın alınarak yapılabilir.

Banka Havalesi / EFT

Abonelik ücreti; belirtilen banka hesap numaralarına Havale / EFT yapılarak ödenebilir. Ödeme dekontu TESTOPİK’in [email protected] e-posta adresine ulaştırıldığında ABONE’nin üyeliği pro yapılarak abonelik başlatılır, ABONE’ye bilgilendirme yapılır. Bu ödeme yönteminde, TESTOPİK’in ilgili banka Havale / EFT masraflarından sorumluluğu yoktur.

İyzico

İyzico ile ödeme, TESTOPİK’in www.testopik.com internet sayfasında satın alınmak istenen ürünün “iyzico ile ödeme için” ödeme yönteminin seçilerek satın almanın devam ettirilmesidir. ABONE, “Onayla ve Devam Et” butonunun tıklanmasının ardından iyzico Güvenli Ödeme sayfasına yönlendirilerek ödemesini gerçekleştirir.

MADDE 9 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ABONE’nin sınırlı ehliyetsiz (ergin olmayan çocuk) olması halinde; Mesafeli Satış Sözleşmesinin onaylanması ile ABONE velisinin/vasisinin, ABONE’nin işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin tarafı haline gelmesine icazet verdiği kabul edilir.

ABONETESTOPİK’e abone olurken verdiği bilgilerin gerçeği yansıttığını, TESTOPİK’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zararının doğması hâlinde uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ABONE, siteye girerken “kullanıcı adı” ve abone olurken oluşturduğu “şifre”sini kullanmalıdır. ABONE, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. ABONE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli-bedelsiz kiralanamaz, satılamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ABONE’ye aittir. TESTOPİK’in ABONE’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat vs. talep hakkı saklıdır.

ABONE, TESTOPİK’e internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve kişilik haklarına aykırı, başkalarını/üyeleri rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, içerik veya mesaj gönderemez. Ayrıca, ABONE başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Böyle durumlarda her türlü hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluk ABONE’ye aittir.

ABONE, TESTOPİK’in sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla TESTOPİK’e sunduğu bilgilerin tamamen kendi rızası ile verilmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünlerin görüntülenebilmesi için gerekli olan yazılımların lisanslı olduğunu, lisansız yazılımların kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir sorundan ise TESTOPİK’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

TESTOPİK almış olduğu tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen, abone verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunması ve abone yazılım ve verilerine gelebilecek TESTOPİK’in hafif kusuru sebebiyle ortaya çıkan zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ABONE, TESTOPİK’in kullanılmasından dolayı uğrayabileceği, TESTOPİK‘in sadece hafif kusuru sebebiyle meydana gelebilecek zararlar yüzünden TESTOPİK‘ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul eder.

TESTOPİK; sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar. Bu kapsamda, TESTOPİK, üründe yer alan dijital içeriklerin müfredat değişikliği vb. sebeplerden dolayı değiştirilmesi, güncellenmesi ve içeriklerin iyileştirilmesi amaçlarıyla işbu durumu ABONE’nin kayıtlı e-posta adresine 7 gün önceden bildirmesi kaydıyla ABONE dijital içeriklere erişemeyebilecektir. Bu durum sözleşmenin sürekliliğinin ihlali anlamına gelmeyecek olup ABONE, TESTOPİK’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

TESTOPİK, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak hafif kusuru sebebiyle ortaya çıkan teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde sorumlu olmayacaktır. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde TESTOPİK‘in sorumluluğu doğmayacaktır.

TESTOPİK, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik madde 6/2 çerçevesinde ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi uyarınca ABONE’lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine ürün tanıtımı ve/veya pazarlaması hariç olmak üzere, devam eden aboneliklere ilişkin bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir.

Taraflar; TESTOPİK’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

ABONE, www.testopik.com sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin, bilgilerin, görsel ve işitsel unsurların, elektronik materyallerin telif hakkının TESTOPİK‘e ait olduğunu kabul ve beyan eder. İnternet sitesinde yer alan hiçbir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi; tüm ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul etmektedir. Aksi takdirde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere başlanacağını kabul eder.

Taraflar; işbu Sözleşme hükümlerine uygun şekilde yükümlülüklerini ifa edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 10 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TESTOPİK, işbu Sözleşme ve KVK mevzuatı uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul ve taahhüt eder.

ABONE, abone bilgilerinin TESTOPİK tarafından (https://testopik.com/aydinlatma-metni) adresindeki Aydınlatma Metni’nin en güncel haliyle açıklandığı şekilde saklanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılmasına dair bilgilendirilmektedir.

MADDE 11 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI

ABONE, satın alınan ürünü ilgili mevzuat hükümlerine, işbu Sözleşmeye, uygun olarak kullanacağını; ürünü yalnızca kullanmaya ilişkin Lisans Hakkı dışında kalan hukuka aykırı eylem ve işlemlerde bulunmayacağını; ABONE, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, ürün kapsamındaki hiçbir görseli, metni, anlatımı, sesi, grafiği, şablonu, tasarımı, tanıtıcı işareti, yazılım ve programı hiçbir surette kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletimi de dahil olmak üzere, telif haklarına aykırılık ihtiva edecek hiçbir ihlalde bulunmayacağını; bu konuda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ikincil düzenlemelerinde kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde tüm yükümlülüklere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12 – CAYMA HAKKI

ABONE hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde satın aldığı hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma bildiriminin e-posta ve posta yolu ile  TESTOPİK’e ulaşmasından itibaren abonelik iptal edilir ve ödenen abonelik ücreti 7 (yedi) iş günü içinde bildirilen banka hesabına iade edilir. Cayma bildirimi aşağıdaki adreslerden birine iletilebilir.

Cayma Bildirimi
E-posta: : [email protected]
Posta Adresi: : Dikilitaş Mah. Damla Sok. Kezban Hanım Apt. No: 7 İç Kapı No: 9 Beşiktaş/İstanbul

MADDE 13 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

TESTOPİK; ABONE’nin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu Sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın ABONE’nin aboneliğini iptal ederek Sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshedebilir. İşbu Sözleşmenin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde feshedilmesi halinde ABONE işbu bu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi ve Sözleşmenin feshi sebebiyle TESTOPİK’in uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

ABONE, 1 (bir) DÖNEMlik süreli işbu Sözleşmenin sona ermesinden önce, hiçbir gerekçe göstermeksizin işbu Sözleşmeyi feshettiğini kayıtlı e-posta adresi veya posta yolu ile TESTOPİK’e bildirerek fesih hakkına sahiptir. ABONE’nin işbu Sözleşmeyi fesih iradesi geçmişe yönelik olarak aldığı hizmet bakımından söz konusu olmayacak olup fesih iradesinin TESTOPİK’e ulaştığı andan itibaren ileriye dönük bir şekilde geçerli olacaktır.

TESTOPİK, ABONE’nin fesih talebini bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde yerine getirecektir. TESTOPİK, işbu Sözleşmenin feshedildiği bilgisini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ABONE’nin kayıtlı e-posta adresine e-posta yolu veya cep telefonu numarasına SMS yolu ile bildirecektir.

ABONE, bu hususları kabul ettiğini ve aboneliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı TESTOPİK’ten her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve tazminat adı altında herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 14 – MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, TESTOPİK işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, TESTOPİK için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TESTOPİK’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, salgın hastalık, pandemi, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve TESTOPİK’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MADDE 15 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ, UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

TESTOPİK’in işbu Sözleşme ile belirlenen fesih ve abone statüsünü iptal etme hakları saklı kalmak üzere; işbu Sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır. ABONE, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, başvuru tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, mal veya hizmeti satın aldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir. İşbu Sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafta İstanbul Mahkemeleri (Çağlayan) ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 16 – YÜRÜRLÜK

ABONE’nin, abonelik kaydı yapması, işbu Sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve tüm koşulları kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme ABONE’nin abone olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin 1 (bir) nüshası elektronik formatta ABONE’nin TESTOPİK’e kaydolurken belirttiği e-posta adresine gönderilir.

İşbu Sözleşme abonelik süresinin bitimi, ABONE’nin aboneliğini iptal etmesi veya TESTOPİK tarafından aboneliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.